szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie realizację projektu pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  Całkowita wartość projektu: 606 284,08 zł
Celem głównym projektu jest: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ZS w Sokołowie Młp. w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020. Formy wsparcia w projekcie ,,Od eksperymentu do wiedzy” :  I Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe
- Zajęcia praktyczno – terenowe br

Przypominamy, że dnia 28 maja 2018 r. Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ogłosił Konkurs Graficzny skierowany do uczniów naszej szkoły. Czekamy na autorskie prace graficzne wykonane przy użyciu różnych technik i narzędzi do projektowania grafiki komputerowej.

Dnia 27 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły, odbywający praktyki zawodowe w Hiszpanii w Torremolinos, w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pojechali na wycieczkę do Granady.

Dzień mleka – pod takim hasłem 28.05.2018 r., uczestnicy zajęć kulinarnych „KREATORZY SMAKÓW”, rozpoczęli kolejne zmagania w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W dniu 28.05.2018 uczniowie klasy 1AB, 2AZ i 3AZ naszej szkoły w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego pod opieką Artura Piecucha wzięli udział w wycieczce poszerzającej proces edukacji. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy zakład produkcyjny Pilkington Automotive Poland w Chmielowie.

Dnia 26 maja 2018 roku, uczniowie naszej szkoły przebywający na stażu w Hiszpanii (Torremolinos), w ramach projektu „Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, brali udział w wycieczce na Gibraltar.

W dniu 25.05.2018 uczniowie klasy 1AB, 2AZ i 3AZ naszej szkoły w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego pod opieką Artura Piecucha wzięli udział w wycieczce poszerzającej proces edukacji. W czasie wyjazdu odwiedziliśmy firmę BorgWarner.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl