szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

zaj7Dnia 8 czerwca uczniowie z klasy II ALO uczący się chemii na poziomie rozszerzonym brali udział w wykładzie i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji umowy o współpracy między ww. Wydziałem a Zespołem Szkół w Sokołowie Młp. Spotkanie rozpoczęło się wykładem przedstawionym przez Panią dr hab. inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan nt. związków chemicznych zawartych w żywności, związków zarówno tych odżywczych, jak i nieodżywczych i toksycznych.

W związku z badaniami lekarskimi kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych informujemy, że badania przeprowadzane są w podmiotach medycznych na terenie całego województwa, w tym w dwóch na terenie Rzeszowa. Rejestracja na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 odbywa się poprzez stronę internetową oraz przy okienku Rejestracji Ośrodka. Dla sprawnego przeprowadzania badań sugerujemy jednak korzystanie z rejestracji internetowej, która pozwala pacjentom na wybór konkretnego dnia i godziny badania.

W dniu 5 czerwca 2017 r. 14 uczniów, którzy posiadają prawo jazdy wzięło udział w konkursie "Wiedza i umiejętności jazdy młodego kierowcy", Konkurs sprawdzał umiejętność jazdy slalomem i parkowanie.

W dniu 5 czerwca 2017 r. w ZS w Sokołowie Młp. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom jak i uczestnikom konkursu kulinarnego Kawiarenka „pod chmurką”.
Poziom rywalizacji w konkursie Jury oceniło jako wysoki i wyrównany o czym świadczyły minimalne różnice w punktacji, uzyskane przez rywalizujące grupy.

Dnia 1.06.2017 r. Kreatorzy Smaku oraz przedstawiciele klas Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz wraz z opiekunem i pomysłodawcą imprezy p. mgr inż. Marzeną Sobczuk-Puc zorganizowali Kawiarenkę „pod chmurką”.
Głównym celem imprezy było:
• rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów, a tym samym promowanie kierunków zawodowych ZS w Sokołowie Młp.; Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik,

debataDnia 31.05.2017r. odbyła się w naszej szkole debata – zorganizowana przez p. Joannę Baszkiewicz – Macek - dotycząca stanu czytelnictwa Polaków oraz sposobów jego podniesienia, gdyż okazuje się, że w Polsce książki czyta tylko około 43% populacji. 

wywiadwka12.06.2017r. o godzinie 17.00 odbędzie się Wywiadówka - poinformowanie rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach.

 

 

 

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl