szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Dnia 31.05.2017r. (środa) odbędzie się szkolna debata dotycząca stanu czytelnictwa Polaków, w trakcie której odbędzie się dyskusja na temat działań zmierzających do podniesienia jego poziomu.
W związku z tym nauczyciele bibliotekarze proszą o zgłaszanie się po 2 przedstawicieli z każdej klasy do wzięcia udziału w przygotowaniach i dyskusji. Uczniowie mogą się zgłaszać sami, bądź mogą zostać wytypowani przez wychowawców.
Zachęcamy do udziału w ciekawej dyskusji i czekamy na chętnych.
Joanna Baszkiewicz-Macek

kre1Grilluj ze smakiem – pod takim hasłem 22 maja 2017 r., uczestnicy zajęć kulinarnych „KREATORZY SMAKU”, rozpoczęli kolejne zmagania w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W dniu 25.04.2017r. pani wicedyrektor Anna Kolano i pani Edyta Dolecka-Rychel wzięły udział w audycji radiowej. Została ona wyemitowana na falach rzeszowskiej rozgłośni radia „Via” w piątek 28.04.2017r. Rozmowę przeprowadziła pani redaktor Agnieszka Radochońska. Spotkanie miało na celu przedstawienie najważniejszych informacji na temat Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim. Zapraszam do wysłuchania audycji.

 

war 1W dniach 26.04-27.04.2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty naukowo – techniczne w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

kel1W  kwietniu 12 uczniów z klas Technikum i ZSZ brało udział w kursie kelnerskim w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem kursu było podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych.

mat1W dniach 26 kwietnia oraz 15 maja grupa uczennic z klasy 2b Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych naszej szkoły, brała udział w zajęciach na uczelni wyższej z zakresu analizy matematycznej. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr 9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Uczennice po raz pierwszy mogły podziwiać najnowszy budynek, przy ul. Pigonia, który zrobił na nich ogromne wrażenie swoją przestronnością i nowoczesnością.

zal5W miesiącach kwiecień i maj, uczniowie naszego Technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia, uczestniczyli w zajęciach z chemii żywności na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl