szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

wazneDo rodziców


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalono z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, zgodny z dotychczasowym planem lekcji. Na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne pod nazwiskami nauczycieli zostały umieszczone przewidywane tematy zajęć i formy ich realizacji z danego przedmiotu w danym dniu. Zajęcia te będą się odbywały w godzinach, które były przewidywane w planach lekcji. Tam też kreślone zostały formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także innych będących w posiadaniu pedagogów. Ta forma nauki nie zastąpi zajęć lekcyjnych, ale w obecnej sytuacji stanowi jedyną możliwość realizowania materiału. Przypominam, że obowiązkiem uczniów jest udział w tych zajęciach. Tam, gdzie to będzie możliwe, uczniowie za wykonywane ćwiczenia będą oceniani. W innych przypadkach liczyć się będzie aktywny udział.

 

Do uczniów


Na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne pod nazwiskami nauczycieli zostały umieszczone przewidywane tematy zajęć i formy ich realizacji z danego przedmiotu w danym dniu. Zajęcia te będą się odbywały w godzinach, które były przewidywane w planach lekcji. Zobowiązuję wszystkich uczniów do udziału w tych zajęciach. Zdaję sobie sprawę, że wyjątkowych sytuacjach ( z powodu braku sprzętu lub słabego łącza), część z was może mieć problem z odbiorem przekazywanych materiałów. Dlatego w takich sytuacjach za pośrednictwem dziennika elektronicznego i telefonów, proszę się kontaktować z nauczycielami i innymi uczniami w celu uzyskania niezbędnych informacji. Szczególnie jest to ważne w przypadku uczniów klas maturalnych. Bo może się zdarzyć sytuacja, że aktywny udział w tych zajęciach, będzie jedyną możliwością podwyższenia oceny przed klasyfikacją. Tam, gdzie to będzie możliwe, za wykonywane ćwiczenia będziecie oceniani. W innych przypadkach liczyć się będzie aktywny udział.

 

Antoni Kula

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl