szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

wazneDo 10 kwietnia 2020 r. przedłużone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Do rodziców:

Szanowni Państwo!

Ukazały się nowe rozporządzenia MEN: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie zobowiązuje uczniów do nauki zdalnej. W związku z powyższym w przyszłym tygodniu, po konsultacji z organem prowadzącym zostaną podjęte odpowiednie decyzje, dotyczące zdalnego nauczania uczniów, o których zostaniecie Państwo poinformowani.

Do uczniów:

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące zdalnego nauczania. W przyszłym tygodniu (do środy) dostaniecie informacje o zakresie materiału i formach zajęć. Rozporządzenie zobowiązuje uczniów do nauki zdalnej. Rozporządzenie nie podaje konkretnych wytycznych w kwestii oceny uczniów. Ustalenie, w jaki sposób uczniowie będą oceniani pozostawia w gestii dyrektorów współpracujących z nauczycielami.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji
i współpracy. Dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. 

A. Kula

Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl