szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

PRZEMÓWIENIE JUBILEUSZOWE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP. MGRA ANTONIEGO KULI

Fragmenty

Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Szanowni Pedagodzy, Uczniowie!

To niezwykły zaszczyt móc powitać Państwa na uroczystości z okazji Jubileuszu 75- lecia istnienia naszej szkoły. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność i radość, że wspólnie możemy obchodzić dzisiejszą uroczystość. (…)

Jubileusz Szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. I chociaż czas je porządkuje, to także dodaje im blasku, a dzisiejsze spotkanie przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

Nasza szkoła powstała we wrześniu 1944 roku. Przez te wszystkie lata nosiła różne miana: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, a obecnie Zespół Szkół w Sokołowie Młp. Bez względu na nazwę - od 75 lat szkoła jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół.
To w tym miejscu na zawsze zostawiliśmy ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach, zostawiliśmy radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiliśmy cząstkę siebie.

Szkoła wrosła w pejzaż miasta i stała się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki.
Na przestrzeni 75 lat szkoła wykształciła prawie 6 tysięcy absolwentów- ludzi świata nauki, prawników, lekarzy, polityków i nauczycieli, duchownych, przedsiębiorców, ludzi szlachetnych i wartościowych, którzy niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w maleńkiej części mamy w ich sukcesie swój udział. Można powiedzieć, że przez minione dziesięciolecia uczniowie naszej szkoły stanowili potencjał intelektualny, zawodowy i społeczny miasta oraz regionu. Ktoś powiedział, że podstawą szkoły jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel, a dumą absolwenci. Dlatego dziękuję Wam Absolwenci za okazany związek uczuciowy z naszą szkołą. Za to, że kolejny raz przyjeżdżacie na Jubileusz, by znów w tym miejscu odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.

Dzisiaj wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla twórców naszej szkoły, dla kadry pedagogicznej i byłych pracowników, którzy w minionych latach w niej pracowali. Dlatego składam ogromne podziękowanie za przybycie na dzisiejszą uroczystość emerytowanym nauczycielom i pracownikom. Serdecznie Państwu dziękuję.

Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia, dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy w ostatnich latach czy miesiącach odeszli. Pomimo że już ich nie ma wśród nas , pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia.

Dzisiejsza szkoła to 17 oddziałów i 430 uczniów, 39 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obsługi. Jest ona inna niż jeszcze kilka lat temu. Kolejne reformy oświatowe, następujące zmiany społeczno- gospodarcze, wymagania rynku pracy, postęp technologiczny stawiają przed nauczycielami oraz uczniami nowe wyzwania. Jesteśmy szkołą nowoczesną, wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przez cały czas staramy się poprawiać bazę szkoły. Tylko w ostatnich latach dokonaliśmy zakupu busa, przeprowadziliśmy remont kapitalny i doposażyliśmy pracownię gastronomiczną, wykonaliśmy także remont dachu na budynku dawnego internatu. Środki na te inwestycje zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, za które panu Staroście Józefowi Jodłowskiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu serdecznie dziękuję.

W szkole pracują głównie nauczyciele dyplomowani. O dobrej jakości pracy szkoły świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą korzystać z możliwości, jakie otwierają się dzięki udziałowi w projektach unijnych. Nasza młodzież wyjeżdża na zagraniczne staże do Austrii, Hiszpanii i Portugalii. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, zakładami pracy i innymi instytucjami w celu lepszego przygotowania uczniów do dalszej edukacji i pracy. Dzięki Panu europosłowi Stanisławowi Ożogowi nasi uczniowie mogli wziąć udział w wycieczce do Brukseli, a dzięki Panu posłowi Mieczysławowi Miazdze do Warszawy.

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Dziękuję bardzo Burmistrzowi Andrzejowi Ożogowi i Radzie Miasta Sokołowa za finansowe wspieranie organizacji „Strzelec”. Dziękuję zakładom, które przyjmują naszą młodzież na praktyki i staże. Chcę tu podkreślić, że pierwszym zakładem, z którym rozpoczęliśmy ponad 20 lat temu współpracę i do dnia dzisiejszego ją kontynuujemy, jest Zakład Smak Górno. Dzięki -nieżyjącemu już -panu Eugeniuszowi Bernatowi, a także panu Kazimierzowi Smolakowi oraz obecnemu tu panu posłowi Mieczysławowi Miazdze, mogliśmy rozwijać nowe zawody i zawsze liczyć na wsparcie. Dziś przy organizacji praktyk i stażów współpracujemy z kilkudziesięcioma zakładami i instytucjami. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Na tej sali są także osoby indywidualne, które wspierały zawsze naszą szkołę i na które mogliśmy liczyć. Przyjmijcie Państwo podziękowanie od całej społeczności szkolnej za okazywane serce i dobrą wolę.

O naszej szkole można by mówić wiele i długo. W istocie jednak pozostała taka sama- jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. Zapraszam Państwa w sentymentalną podróż do lat młodości. Wierzę, że w tej podróży pomocna będzie dzisiejsza uroczystość.

                                                                                                                                                Dziękuję.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl