szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Jubileusz 75-lecia

Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

28 września 2019r.

 

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”

                                                                                     Tadeusz Kotarbiński

Jeśli są miejsca, które ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy - to jednym z nich jest szkoła, która pomaga uczniom szukać tożsamości.

 Dla absolwentów Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. był okazją do wspomnień najpiękniejszych lat życia, które już nie powrócą. Trudno pozostać obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia…

Ten czas to ogrom wydarzeń mierzonych liczbą absolwentów, uczniów pracujących nad własnym rozwojem i pracowników, którzy swoją ciężką pracą ukształtowali tożsamość tej szkoły.  To również, a może przede wszystkim wspomnienia, uczucia i refleksje…

„Jednego tylko czas nie zmienił – magii tego miejsca”. Wystarczy usiąść w ławce, spojrzeć na tablicę i odnaleźć w mroku czasu zapomniane twarze, dawne przyjaźnie, zdarzenia… Nasza Szkoła jest świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także przyjaciół.

Przebieg uroczystości Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. miał kilka odsłon.

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. z asystą uczniów przynależących do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego pod przewodnictwem sierż.
ZS Martyny Babuli i st. sierż. ZS Łukasza Deca ubogacił przebieg uroczystości.

Obchody tego ważnego wydarzenia rozpoczęła uroczysta Msza święta przy współudziale księży absolwentów i katechetów, rozpoczynająca się o godzinie 10.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp . - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata, Opiekunki Ludzkich Dróg.

W świątyni wszystkich bardzo serdecznie powitał Ksiądz Proboszcz Jan Prucnal i odniósł się do stwierdzenia: „Tworzycie wspólnotę ludzi, którzy są wdzięczni za ten miniony czas, wszyscy przyszliście na tę uroczystość z potrzeby serca, dlatego niech Matka Boża Królowa Świata, Opiekunka Ludzkich Dróg pozwoli przeżywać Wam wielką radość ze spotkań z najbliższymi kolegami i koleżankami”.

Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Kanclerz Jan Koc, a uroczysta i modlitewna atmosfera Eucharystii ubogacona została obszerną wspomnieniową homilią - Księdza Wicekanclerza Doktora Marka Storego - absolwenta Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

W głoszonej homilii w sposób zmetaforyzowany powiedział: „Jubileusz szkoły to sposobność do wspomnień, chociaż te chwile już nie powrócą, to pozostanie zawsze wdzięczność i szacunek do tych osób, które troszczyły się o tego młodego człowieka w sposób poważny.”

Po mszy świętej poczty sztandarowe, uczestnicy Jubileuszu 75-lecia i zaproszeni goście przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Czarnej przemaszerowali w promieniach jesiennego słońca, główną ulicą miasta na oficjalną część uroczystości do Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

Dyrektor Zespołu Szkół mgr Antoni Kula przywitał wszystkich absolwentów, gości zaproszonych, wśród których byli oświatowcy, samorządowcy, emerytowani nauczyciele, duchowni i uczniowie.

W treści przemówienia Pan Dyrektor przedstawił zarys historii szkoły i jej dorobku, wskazując, iż szkoła ta nigdy nie była miejscem, czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce.

Wszystkie starania służą rozwojowi ucznia, kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, samorządności, integracji społeczności szkolnej. Efektem tej innowacyjnej pracy nauczycieli z uczniami jest osiąganie przez nich wysokich wyników edukacyjnych na egzaminach maturalnych i zawodowych, a także różnego rodzaju olimpiadach, konkursach oraz wyjazdach i stażach zagranicznych.

Podkreślił także zadania szkoły na przyszłość związane z utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania, otwartością na zmiany oraz wspieraniem rodziców naszych uczniów w wychowaniu wrażliwych, odpowiedzialnych i szczęśliwych młodych ludzi.

Po wystąpieniu Pana Dyrektora przemawiało wielu honorowych, zaproszonych gości, m.in. w imieniu Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego - Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, jak również Europoseł Stanisław Ożóg, Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Halina Szydełko Poseł na Sejm RP, natomiast w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla przemówił Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

W imieniu Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby – przemówił Ksiądz Kanclerz Doktor Marek Story, a w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Andrzeja Ożoga - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Grzegorz Kwiecień oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Halina Cygan.

Wszyscy, którzy zabrali głos dziękowali za zaproszenie. Złożyli Dyrektorowi mgr Antoniemu Kuli serdeczne życzenia i gratulacje z okazji 75-lecia Zespołu Szkół oraz w ciepłych słowach podkreślali znaczenie tejże placówki oświatowej dla lokalnej społeczności.

Po kolejnych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach dostojnych gości, nadszedł czas na część artystyczną uroczystości przygotowaną przez młodzież pod kierunkiem pani
mgr Edyty Doleckiej- Rychel i pani mgr Doroty Ślusarczyk.

Program artystyczny, składający się z poetyckiego słowa i wesołej piosenki, był nie tylko prezentacją dorobku szkoły, ale także wyrazem hołdu tym, którzy odeszli i czasom - które minęły.

Gromkie brawa wszystkich zebranych były podziękowaniem dla młodych artystów za ich pracę i zaangażowanie.

Po wystąpieniach wszystkich uczestników w końcowych refleksjach Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. mgr Antoni Kula powiedział :„Mam nadzieję, że uroczystości Jubileuszowe i książka wydana z okazji 75-lecia naszej Szkoły stały się inspiracją do odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość, ale zarazem umożliwiły poznanie wydarzeń związanych z jej bieżącą działalnością oraz wyzwań stojących przed placówką”.

Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe, którymi zostali obdarowani zaproszenia absolwenci.

Następnie wszyscy absolwenci zaproszeni zostali na uroczysty obiad i poczęstunek, podczas którego wspomnieniom nie było końca…

Pewnie niejeden z uczestników słyszał szept:

„Szkoło! Szkoło… czy pamiętasz?” i łza kręciła mu się w oku.

Mury szkoły były świadkiem wielu pięknych wzruszeń i słów.

- Szkoda odjeżdżać ! Brawo! Wspaniale i wzruszająco! - było słychać wkoło.

Jeszcze tylko zwiedzanie obiektu szkolnego, specjalistycznych pracowni przedmiotowych, spotkanie z wychowawcami, wymiana adresów, telefonów i… refleksje.

Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.

Święto szkoły było wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli.

Ostatnią odsłonę uroczystości stanowił już rozpoczynający się o godzinie 18.00

Bal Jubileuszowy w lokalu „Podkowa” w Trzebownisku.

Wspólne wspomnienia, rozmowy i tańce uświetniły atmosferę wspaniałego wieczoru.

Zjazd był doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji absolwentów, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju.

Renata Kotula

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl