szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

kelnerski 524 uczniów z klas Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicnzych i Szkoły Branżowej I Stopnia zawód kucharz brało udział w kursie kelnerskim w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem kursu było podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych. 

kelnerski 15PROGRAM KURSU:
-Profesjonalna postawa kelnera- strój, wygląd, zasady pracy restauracyjnej, zakazane postawy, poprawne postawy personelu
-Zasady funkcjonowania restauracji 
-Przygotowanie stanowiska pracy 
-Niezbędnik kelnerski
-Prezentacja zastawy stołowej -porcelana, sztućce, szkło 
-Prawidłowe dobranie sprzętu do charakteru potrawy czy napoju
-Bielizna stołowa oraz profesjonalne składanie serwetek
kelnerski 11-Nakrywanie do stołu, różne warianty menu
-Profesjonalne nakrywanie do stołu
-Obsługa Gości restauracyjnych indywidualnych
-Techniki kelnerskie
-Serwis wina - typologia win stałych, serwis win stałych i modyfikowanych
-Rodzaje serwisu i ich zastosowanie Serwis: klasyczny /niemiecki, francuski, angielski, rosyjski/
kelnerski 6-Zasady organizacji imprez zbiorowych
-Profesjonalna, kulturalna sprzedaż sugestywna
Kurs umożliwił młodzieży zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Dzięki temu uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie. Zespół Szkół w Sokołowie Młp. stawia na fachowców.

Anna Kolano

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl