szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

W dniu 10 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno– Logicznego pod hasłem: „POTYCZKI LOGICZNE”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Konkurs składał się z dwóch etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie w następującym składzie: Wiktoria Hudela (kl.3aLO),  Magdalena Pustkowska (kl.1aLg), Wiktoria Patro (kl.1aLg), Michał Nizioł (1bTg) i Sebastian Niedziałek (kl.1bTg).

Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie,

III miejsce ex aequo drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim oraz drużyna

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Tyczynie.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyła Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.

 • 20191216-potyczki-logiczne_1
 • 20191216-potyczki-logiczne_10
 • 20191216-potyczki-logiczne_11
 • 20191216-potyczki-logiczne_2
 • 20191216-potyczki-logiczne_3
 • 20191216-potyczki-logiczne_4
 • 20191216-potyczki-logiczne_5
 • 20191216-potyczki-logiczne_6
 • 20191216-potyczki-logiczne_7
 • 20191216-potyczki-logiczne_8
 • 20191216-potyczki-logiczne_9

Simple Image Gallery Extended

Agnieszka Pomykała

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl