szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. W związku z tym w naszej szkole po raz kolejny odbywała się kampania „Biała wstążka” (25 października), której celem jest przeciwdziałanie przemocy. Zjawisko to pod każdą postacią jest niebezpieczne i powoduje negatywne skutki w postaci ludzkich dramatów. Odbija się na życiu wielu ludzi i pozostawia ślady na lata.

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

  1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym "święcie" przekonany, że ten drugi powinien mu się "bezwzględnie" podporządkować i zaspokoić jego "jedynie słuszne" życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.
  2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą, jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i w wymiarze tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą po to, by zmusić ją do podporządkowania swoim życzeniom.
  3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej. Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami. Traktuje daną osobę jak przedmiot - pozbawiony praw.
  4. Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych oraz psychicznych. Szkody mogą być wymierne i nie, widoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie.

Osoby, które w czasie trwania akcji nosiły białą wstążkę, zamanifestowały w ten sposób chęć zatrzymania przemocy wobec kogokolwiek – dzieci, kobiet, osób starszych, zwierząt – wszystkich słabszych, którzy nie potrafią się obronić. Biała wstążka oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowanie, gdy jest się jej świadkiem.

W najbliższych tygodniach jest obchodzony m.in. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (19 listopada) oraz Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada). W naszej szkole wszystkie te wydarzenia połączyliśmy razem. Obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy u nas to szerzenie idei życia w pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i sposobów pokojowego rozwiązywania konfliktów.

W ramach tych obchodów uczniowie klas pierwszych w dniach 21-25 października gościli na zajęciach z wychowawcą przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MGOPS w Sokołowie Młp. panią Barbarę Nizioł oraz Dzielnicowego Komisariatu Policji w Sokołowie Młp. pana Piotra Knap. Zapoznawali oni młodzież z zagadnieniami związanymi m.in. z przemocą domową, formułą Niebieskiej Karty, formami pomocy osobom pokrzywdzonym, a także z przemocą rówieśniczą. Pozostali uczniowie w ramach swoich zajęć z wychowawcą poruszali na lekcjach treści o tematyce przemocowej.

Pamiętaj!

Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby - pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ. Jest wiele form przemocy, ale każda z nich jest złem.

 

Anna Kozak

pedagog szkolny

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl