szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

austriastaz 14Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. zawód technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk (razem 15 osób) uczestniczy w 4 – tygodniowym stażu zawodowym w Austrii. Staż realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży, Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu ERASMUS+. Młodzież odbywa staż w 15 przedsiębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee –Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie jest BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.

austriastaz 11austriastaz 10Celem projektu jest wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i przyczynienie się do poznania języka zawodowego niemieckiego oraz angielskiego, a także poznanie obcej kultury, metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.
austriastaz 2Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. austriastaz 3Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. austriastaz 5austriastaz 6austriastaz 13Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.austriastaz 9
austriastaz 1loga zagranica 1Anna Kolano

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl