szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

spotkanie z dor 1W dniu 30 listopada 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klasy I BT (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Ekonomiczne) z doradcą zawodowym. Warsztaty poprowadziła Pani Anna Załęska – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Spotkanie zostało zorganizowane ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” realizowanego przez Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

spotkanie z dor 2W trakcie zajęć młodzież miała możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych i podzielić się wątpliwościami towarzyszącymi wyborom, podyskutować i porozmawiać z doradcą zawodowym. Uczniowie dowiedzieli się co ma wpływ na wybór szkoły oraz jakie zalety ma nauka w technikum.
Mamy nadzieje, że przeprowadzone zajęcia zaowocują rozwojem ścieżki zawodowej wśród uczniów.
Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl