szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

matma uczelnia 5Grupa siedmiu uczennic klasy Ibt uczestniczyła w wyjazdach naukowych z analizy matematycznej. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” realizowanego przez Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

matma uczelnia 1matma uczelnia 3Uczennice pięciokrotnie uczestniczyły w wykładach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym prowadzonych przez Pana dr Piotra Pusz. Tematyka zajęć dotyczyła głównie funkcji kwadratowej oraz ciągów. matma uczelnia 9Podczas pierwszego spotkania uczennice zapoznały się z własnościami funkcji kwadratowej, sposobami jej przedstawiania w postaci ogólnej, kanonicznej oraz iloczynowej. Kolejne spotkanie rozwijało kompetencje rozwiązywania zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem własności funkcji kwadratowej. matma uczelnia 4Podczas kolejnych dwóch spotkań uczennice zdobywały wiedzę w zakresie ciągów liczbowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ciąg arytmetyczny oraz geometryczny.matma uczelnia 8 Ostatnie zajęcia rozwijały wiedzę w zakresie arytmetyki finansowej a dokładniej dotyczyły kredytów i lokat. Podczas wykładów, prowadzonych na uczelni panowała bardzo miła atmosfera, uczennice nie odczuwały stresu, gdyż ich wiedza nie była oceniana tak jak podczas lekcji. matma uczelnia 7Mamy nadzieję, że umiejętności, które uzyskały podczas zajęć okażą się przydatne w dalszym toku ich edukacji matematycznej.
Renata Furman

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl