szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

ekspDodatkowa oferta edukacyjna dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego


Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od kilku lat osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych, znacznie wyższe od wyników osiąganych w województwie rzeszowskim i najlepsze w powiecie rzeszowskim. Pomimo tego przygotował specjalną ofertę edukacyjną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Realizowana ona będzie poprzez projekt pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX  Działanie nr 9.2 
Specjalna oferta edukacyjna obejmować będzie:
I.Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Zajęcia praktyczno – terenowe (min: wyjazd do Krakowa, Warszawy, Bolestraszyce, Góry Świętokrzyskie)


II.Warsztaty naukowo – techniczne
- Koło z języka angielskiego
- Koło z analizy matematycznej
- Warsztaty techniki zapamiętywania i uczenia się
- Warsztaty Trening twórczego myślenia
- Warsztaty Analityczne myślenie
- Warsztaty Sztuka planowania
- Warsztaty Gier symulacyjnych
- Koło z biotechnologii
- Koło z anatomii
- Warsztaty z elektrotechnologii
- Warsztaty efektywna prac zespołowa
- Warsztaty z robotyki
II.Stworzenie dwóch mobilnych pracowni lekcyjnych (zakup nowoczesnych laptopów, tablic interaktywnych)
IV.Wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej w nowoczesne pomoce do zajęć eksperymentalnych.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl