szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

praktykiW ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Informatycznego wezmą udział w płatnych stażach podczas wakacji. Młodzież będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie 1 miesięcznych staży zawodowych. Staże zawodowe to nie tylko doświadczenie zawodowe, ale też okazja zarobienia własnych pieniędzy poprzez otrzymanie stypendium - 997,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Mają na celu wzrost jakości kształcenia zawodowe oraz zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy naszych absolwentów.
Płatne staż zawodowe będą kontynuowane, także w roku szkolnym 2018/2019.

Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl