szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
Wnioski on-line

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie realizację projektu pt. ,,Od eksperymentu do wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  Całkowita wartość projektu: 606 284,08 zł
Celem głównym projektu jest: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ZS w Sokołowie Młp. w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020. Formy wsparcia w projekcie ,,Od eksperymentu do wiedzy” :  I Zajęcia dla młodzieży
- Zajęcia eksperymentalne z fizyki, chemii, biologii, geografii
- Wyjazdy na uczenie wyższe
- Zajęcia praktyczno – terenowe br

/>- Warsztaty naukowo – techniczne
- Koło z języka angielskiego
- Koło z analizy matematycznej
- Warsztaty techniki zapamiętywania i uczenia się
- Warsztaty Trening twórczego myślenia
- Warsztaty Analityczne myślenie
- Warsztaty Sztuka planowania
- Warsztaty Gier symulacyjnych
- Koło z biotechnologii
- Koło z anatomii
- Warsztaty z elektrotechnologii
- Warsztaty efektywna prac zespołowa
- Warsztaty z robotyki
II. Stworzenie mobilnych pracowni lekcyjnych
III. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych oraz szkolenia w ramach narzędzi TIK
IV. Wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej.
Realizacja działań w projekcie przyczyni się do podniesienia u uczniów kompetencji z przedmiotów ogólnych, jak też kształtowanie właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, innowacyjności. Jednocześnie zaplanowane zadania mają na celu rozwój współpracy Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. z uczelnią wyższą, przede wszystkim w zakresie organizacji zajęć eksperymentalnych.

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl