szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

staz 4Uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. zawód technik żywienia i usług gastronomicznych, zawód kucharz (razem 15 osób) odbywali w kwietniu 2018r. 4 – tygodniowy staż zawodowy w Austrii. Staż realizowany był w ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 

Raport projektu - prezentacja przedsiębiorstw 

staz 5W ramach programu kulturowego młodzież brała udział w wycieczce do Wiednia. Młodzież odbywa staż w 15 przedsiębiorstwach w Austrii okolice Klagenfurt am Wörthersee –Österreich. Partnerem po stronie Austrii w projekcie była firma BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH. staz 3Celem projektu było wsparcie uczestników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i przyczynienie się do poznania języka zawodowego niemieckiego oraz angielskiego, a także poznanie obcej kultury, metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach. Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. staz 1Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. staz 2Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl