szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

inku 3W marcu 2018r. odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach projektu ,,Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V”. Warsztaty odbyły się dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. oraz młodzieży Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. Tematyka zajęć – Pieniądz (historia pieniądza, wartość i rola pieniądza, polityka pieniężna i inflacja, obrót bezgotówkowy, numizmatyka, modernizacja polskich banknotów i monet zdawkowych, pieniądz w gospodarstwie domowym).
W kwietniu 2018r. planowane są konkursy w ramach tego projektu. 45 uczniów z największą liczbą punktów w konkursie weźmie udział w bezpłatnej wycieczcie do Warszawy w dniu 21 kwietnia 2018r. Celem wycieczki będzie wizyta w Centrum Pieniądza im Sławomira S. Skrzypka.

inku 1Celem głównym projektu będzie wzrost zainteresowania wśród 100 uczniów z gminy Sokołów Młp. problematyką współczesnej ekonomii, bankowości. 
inku 2Cele szczegółowe projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V: 
-pozyskanie przez młodzież dodatkowej wiedzy i umiejętności z dziedziny bankowości i ekonomii,
-zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia swych wiadomości w zakresie edukacji ekonomicznej, 
-kształtowanie i poszerzenie wiedzy o gospodarce rynkowej 
inku 9-kształtowanie umiejętności nawiązywania znajomości, przyjaźni oraz rozwój kontaktów interpersonalnych,
Realizacja projektu zapewni wymierne korzyści dla uczestników projektu w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycznych doświadczeń, które przełożą się na rozwój lokalnej społeczności w zakresie ekonomii i bankowości.inku 8 Młodzież będzie miała możliwość kształtowania swoich umiejętności, talentów, co przyczyni się do budowania poczucia własnej wartości. inku 7Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyska możliwość uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole oraz okazję do zdobycia umiejętności pracy w grupie. Projekt zapewni rozwój kontaktów interpersonalnych wśród młodzieży oraz pozwoli na poznanie samego siebie, swoich możliwości i ograniczeń. inku 6Przyczyni się do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami, które staną się warunkiem budowania dobrych relacji z otoczeniem, co znajdzie wyraz w aktywnym uczestnictwie, w życiu społecznym swojego środowiska. Dzieci poprzez udział w projekcie poszerzą swoje zainteresowania o zagadnienia z dziedziny pieniądza.inku 5 Projekt przełoży się na rozwój edukacji w obszarze ekonomii. Młodzi odbiorcy zostaną zachęceni do odkrywania tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania w przyszłości prawidłowych postaw konsumenta.

Organizatorzy
Anna Kolano
Antoni Kula
Maria Zawada

 

 

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl