szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

cnc 2Uczniowie z ZSZ zawód operator obrabiarek skrawających uczestniczą w kursie CNC w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr.9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. W kursie od lutego do kwietnia 2018r. udział bierze 6 uczniów. W następnych miesiącach kolejne grupy uczniów wezmą udział w kursie CNC. Dla każdej z grup przeznaczono 105 godzin kursu.

 

cnc 4Wiadomości i umiejętności zawodowe jakie uzyska uczestnik kursu po jego zakończeniu:
– wiadomości z zakresu: podstaw obróbki skrawaniem, budowy obrabiarek CNC, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, bezpieczeństwa pracy na obrabiarkach, komputerowego tworzenia dokumentacji technicznej i technologicznej;
– umiejętności: uczestnik po ukończeniu kursu będzie umiał: dobierać narzędzia i parametry obróbkowe, analizować dokumentację techniczną, dokonywać pomiarów warsztatowych, tworzyć i wprowadzać ręcznie program CNC, przeprowadzać transmisję danych komputer-obrabiarka CNC, wprowadzać dane narzędziowe (korektory narzędzi), edytować programy, kopiować programy, testować, uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie i podprogramie, zapisywać wprowadzone zmiany, ustalać warunki wykonania programu, wyświetlać programy z pamięci, zabezpieczać programy, kasować programy, dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki, przeprowadzać obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną, dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyrobów.
PROGRAM KURSU
cnc 1Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu:
– podstaw obróbki skrawaniem
– budowy obrabiarek CNC
– programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
– bezpieczeństwa pracy na obrabiarkach
– komputerowego tworzenia dokumentacji technicznej i technologicznej
cnc 3Absolwent kursu będzie potrafił:
– dobierać narzędzia i parametry obróbkowe
– analizować dokumentację techniczną
– dokonywać pomiarów warsztatowych
– tworzyć i wprowadzać ręcznie program NC
– przeprowadzać transmisję danych komputer-obrabiarka CNC
– wprowadzać dane narzędziowe (korektory narzędzi)
– edytować programy
cnc 5– kopiować programy
– testować, uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie i podprogramie
– zapisywać wprowadzone zmiany
– ustalać warunki wykonania programu
– wyświetlać programy z pamięci
– zabezpieczać programy
– kasować programy
– dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki
– przeprowadzać obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
– dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyroby.

Zapraszamy uczniów z ZSZ zawód operator obrabiarek skrawających do skorzystania z kursu CNC.
Udział w kursie daje nowe umiejętności praktyczne w zawodzie. Wykorzystaj swoją szansę – zapisz się.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl