szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

rysunekJednym z priorytetowych oddziaływań wychowawczych w naszej szkole jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych, umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas (I LO, II LO, II AT, III AT i III BT) wzięli udział w konkursie z wiedzy o kulturze „Mistrz savoir – vivre’u”. Miał on uświadomić uczniom, jak ważne jest właściwe zachowanie i w jaki sposób wpływa ono na nasze relacje z otoczeniem.
Uczniowie zrozumieli, że kultura osobista i dobre maniery to cechy, które kształtujemy w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez całe życie. Istotne zatem staje się, aby rozpocząć tę pracę jak najwcześniej. W ogólnych wnioskach młodzież stwierdziła, że należy propagować wzorce kulturalnego zachowania, wyrabiać nawyk używania zwrotów grzecznościowych oraz właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
Konieczne jest również uczenie krytycznej postawy wobec zachowań powszechnie uznanych za niewłaściwe.
Uczniowie w końcowych refleksjach związanych z konkursem udowodnili, że właściwe, zgodne z ogólnie przyjętymi normami zachowanie ma wpływ na ich życie, a osoby przestrzegające zasad savoir – vivre’u są zawsze lubiane, cenione i szanowane.
Wśród uczniów najlepsze wyniki w konkursie uzyskali:
I miejsce – Dawid Woźny III BT
II miejsce – Aleksandra Ożóg, Renata Ożóg
III miejsce – Alicja Maziarz
Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w konkursie.
Renata Kotula

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl