szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

Nie bądź obojętny! Włącz się do akcji „Białej Wstążki”!

Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim włącza się w Kampanię Białej Wstążki w dniach 20.11.2017-23.11.2017. Jest to kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Osoby, które w czasie trwania akcji będą nosić białą wstążkę, zamanifestują w ten sposób chęć zatrzymania przemocy wobec kobiet. Biała wstążka oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

Warto dodać, że kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło ?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę.

Ważne daty

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
20 listopada – Dzień Ochrony Praw Dziecka
25 listopada – Międzynarodowy Dzień Iliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Pamiętaj!

Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby - pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.
Koordynatorem akcji „Biała Wstążka” w naszej szkole jest pani mgr Anna Kozak, a w przygotowaniu kampanii panią pedagog wspiera klasa I B T z wychowawcą.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl