szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

logo2W tym roku szkolnym 2017/2018 ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” 42 uczniów/uczennic naszej szkoły weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w  Austrii i Hiszpanii w kwietniu i maju 2018r. Działania projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne oraz ZSZ zawód kucharz. Celem projektu jest wsparcie uczniów w podniesieniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.     

Działania zaplanowane w projekcie:- Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku. .

- Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.- Kurs języka niemieckiego, angielskiego dla 42 osób. - Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.

- Szkolenie przedmedyczne  dla młodzieży i opiekunów.- Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).- Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców z Austrii i Hiszpanii).

- Zajęcia nt. ,, Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną, handlową w Austrii i Hiszpanii”  - Zajęcia z równości szans.- Realizacja programu stażu w Austrii i Hiszpanii. - Uroczyste zakończenie projektu.  

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

•certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,

•dokument Europass Mobilność,

•certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu  ma na celu:

•zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,

•zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,

•nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

•dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,

•opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania  pod kątem wymagań pracodawców,

Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl