szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

kof121.09.2017r. w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbyła się konferencja ,,Staże i praktyki szansą rozwoju zawodowego uczniów”. Konferencja odbyła się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Zaproszonych gości przywitał Dyrektor Szkoły Antoni Kula, który także omówił znaczenie staży i praktyk w systemie edukacji. W konferencji wzięli udział: Pan Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Fundakowski Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, Pan Paweł Suski Komendant Komisariatu Policji w Sokołowie Młp., Pan Stanisław Kula

Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pan Andrzej Ożóg Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Młp., Pan Andrzej Pasierb Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Pani Agata Dec Radna Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Pan Bogdan Sidor Radny Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Pan Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego w Rzeszowie, Pani Barbara Oleszkowicz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pani Grażyna Żuchowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Józef Kiełb Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Górnie, Pani Elżbieta Burzyńska Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium w Górnie, konf2Pan Andrzej Krawiec Sołtys Górna, Pani Anna Grzebyk Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, Pani Ewa Rybak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej, Pan Roman Kochański Dyrektor Krytej Pływalni w Sokołowie Młp., Pan Ireneusz Koziarz Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., Pani Bogusława Rodzeń Przewodnicząca Rady Rodziców oraz przedstawiciele firm z którymi szkoła współpracuje: Pan Andrzej Białek, Pan Krzysztof Samborski, Pani Agnieszka Ożóg, Pani Anna Kieplin, Pani Danuta Łuszczki, Pan Marek Partyka, Pan Piotr Holdenmajer, Pani Iwona Chowaniec. W spotkaniu wzięli także udział nauczyciele oraz młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.konf3 
Podczas konferencji referaty wygłosili:
•Pani Anna Teodorczyk Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na temat „Wsparcie aktywności zawodowej osób młodych na rynku pracy w woj. Podkarpackim”;
•Pan Rafał Psiurski z Biura Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego omówił „Rozwój kompetencji drogą do zwiększenia doświadczenia zawodowego”;
•Pan Damian Gębarowski Kierownik Działu Promocji, Karier i Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej przedstawił „Wyzwania pokolenia Y na współczesnym rynku pracy”;
konf4•Pani dr Joanna Podgórska z Katedry Finansów Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie mówiła o „Tajemnicach sukcesu najbogatszych ludzi na świecie - jak zwykli ludzie dorobili się niezwykłych fortun”;
konf9•Pani Anna Kolano Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. podsumowała projekt „Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych”.
konf5Podczas konferencji odbyło się zakończenie projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych” realizowanego w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.konf18 Dofinansowanie projektu z UE: 325 700,70 PLN. konf10W ramach projektu 30 uczniów/uczennic naszej szkoły wzięło udział w miesięcznej praktyce zagranicznej w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 02.07.2017r do 29.07.2017r. konf12Działania projektowe skierowane były do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego, Technikum Handlowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej zawód kucharz. konf6konf13Celem projektu było wsparcie uczniów w podniesieniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach. konf8Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymali:
•certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
•dokument Europass Mobilność,
•certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.
konf7konf14Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymała nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy.konf15konf16

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl