szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

au1Młodzież Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. od 01.07.2017r. odbywa staż zawodowy w Austrii w ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych” o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024436 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 au2W ramach projektu 30 uczniów/uczennic naszej szkoły z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne, Technikum Handlowe pracuje w 20 przedsiębiorstwach austriackich.
Celem projektu jest wsparcie uczniów w podniesieniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.
Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:
au3•certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
•dokument Europass Mobilność,
•certyfikaty ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.
au4Realizacja projektu ma na celu:
•zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
•zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
au5•nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
•dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
au7•opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
•wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
•wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
•podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
au8•wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
•nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
•poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii.

au9Więcej zdjęć po powrocie uczniów.
Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl