szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

zaj7Dnia 8 czerwca uczniowie z klasy II ALO uczący się chemii na poziomie rozszerzonym brali udział w wykładzie i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji umowy o współpracy między ww. Wydziałem a Zespołem Szkół w Sokołowie Młp. Spotkanie rozpoczęło się wykładem przedstawionym przez Panią dr hab. inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan nt. związków chemicznych zawartych w żywności, związków zarówno tych odżywczych, jak i nieodżywczych i toksycznych.

zaj1Szczególną uwagę poświęcono zaznajomieniu młodzieży z substancjami szkodliwymi, które powstają w żywności na różnych etapach jej przetwarzania. Omówiono m.in. takie substancje jak: akrylamid powstający w reakcjach Maillarda pomiędzy węglowodanami i białkami, akroleina powstająca m.in. podczas smażenia w głębokim tłuszczu, benzopireny powstające w procesie wędzenia i grillowania.zaj2Podczas wykładu poruszony został również aspekt zdrowego odżywiania się z zastosowaniem najnowszej piramidy żywienia. Uczulono również młodzież, aby częściej zwracać uwagę na skład chemiczny kupowanych produktów żywnościowych. zaj4Przedstawiono, jakich ważnych informacji zawartych na etykiecie żywności nie należy pominąć i jakie produkty eliminować z diety.Po wykładzie młodzież przeszła na zajęcia praktyczne do nowoczesnego i profesjonalnie wyposażonego laboratorium chemicznego. Uczniowie mogli tu poszerzyć swoje umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Analizie badawczej poddano różnego rodzaju miody pszczele. Analizowano jakość i smak produktów metodą organoleptyczną a następnie badano metodami laboratoryjnymi kwasowość, zawartość wody oraz stopień krystalizacji miodu. zaj6Uczniowie poznali nowe techniki analizy laboratoryjnej takie jak: pomiar odczynu roztworu za pomocą pH-metru, pomiar współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru, określanie stopnia krystalizacji w badaniu pod mikroskopem, czy też określanie kwasowości za pomocą miareczkowania.Uczniowie mogli też przeprowadzić podstawowe eksperymenty z zakresu wykrywania związków odżywczych w żywności. zaj5Wykrywali białko za pomocą reakcji biuretowej, odróżniali cukry redukujące od nieredukujących metodą Trommera, wykrywali skrobię za pomocą płynu Lugola. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń uczyli się prawidłowo formułować obserwacje i wyciągać poprawne wnioski. zaj3Mamy nadzieją, że odbyte zajęcia oprócz poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów, wzbudziły w nich większą pasję do odkrywania tajemnic ukrytych w świecie atomów i cząsteczek. Pasję, którą zechcą oni rozwijać podejmując po maturze studia związane z chemią, nauką mającą zastosowanie w wielu dziedzinach jak chociażby farmacja, kosmetologia czy technologia żywności.
Anna Smotryś

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl