szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

war 1W dniach 26.04-27.04.2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty naukowo – techniczne w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

war 2Warsztaty rozpoczęły się widowiskowym pokazem specjalnym, który wprowadził uczniów w tematykę zaplanowanego wydarzenia. Następnie uruchomione zostały stacje badawcze, na których przeprowadzono warsztaty naukowo-techniczne oraz interaktywne pokazy z chemii, fizyki, ekologii, robotyki. war 4Zajęcia zostały przygotowane i opracowane w taki sposób, aby podnosić kluczowe kompetencje, wzmocnić wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, przełamać stereotyp o trudności tych dziedzin, oraz zapoczątkować lub rozbudzić do nich pasję. war 5Podczas warsztatów zaprezentowano m.in. takie zagadnienia, jak: implozja, próżnia, podciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne. Całość miało formę zabawnego, naukowego show, gdzie łącząc elementy naukowe z humorystycznymi przedstawiono w nietypowy sposób zagadnienia związane z tematem ciśnienia.
war 6Młodzież miała możliwość wzięcia udziału w następujących warsztatach naukowo – technicznych:
OTO MOJA EKOFARMA – warsztat ekologiczno-techniczny. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Następnie mogli skonstruować swoją własną turbinę wiatrową. war 8Przy pomocy mierników, sprawdzali, ile energii uda im się wytworzyć za pomocą zbudowanej konstrukcji. Po zakończonej pracy przechodzili w kierunku tunelu aerodynamicznego i wprowadzali swoje turbiny w ruch.
war 10FABRYKA PRĄDU – stacja ekologiczna. Znajdowały się na niej dwa specjalne rowerki. Wsiadając na nie i pedałując, uczniowie dowiedzieli się o tym, jak wytwarzany jest prąd. Do rowerków podłączone było urządzenia elektryczne: m.in. panel z lampkami, tor wyścigowy, radio, czajnik.
FANTASTYCZNE OBWODY ELEKTRYCZNE – warsztat fizyczno-techniczny. Uczniowie pracowali na gotowych zestawach prezentujących czym jest obwód elektryczny. Zapoznali się z zasadą działania żarówki, baterii. Następnie młodzież otrzymała zadania: zaprojektuj i zmontuj obwody które: zapalą lampę, włączą wentylator, uruchomią helikopter, oraz głośny dzwonek, mówiący, że już czas na kolejną stację!
war 11STREFA ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH – stacja matematyczno-fizyczno-konstruktorska. Zamieszczone były na niej logiczne wyzwania, prezentujące zarówno złudzenia optyczne, jak i sprawdzające postrzeganie przestrzenne, kreatywność, oraz zdolność analitycznego rozwiązywania problemów.
KRYMINOLOGIA – mini laboratorium chemiczne. Młodzież mogła wcielić się w postać kryminologa i zobaczyć, jak wygląda jego praca. Sprawdzała, jak się bada miejsce zbrodni, jak zabezpieczać dowody.
war 17ELIKIRY ALCHEMIKA – warsztat chemiczny, ukazujące zrozumienie tej nauki w dawnych czasach. W programie młodzież miała zaplanowane wciągające doświadczenia chemiczne, jak: mieszanie barw, złoty pył, wędrująca piana, przemiana złota i srebra, żarłoczna miedź.
Udział w warsztatach poszerzył młodzieży wiedzę teoretyczną o praktykę. Młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania i rozszerzyć wiedzę.
Anna Kolano

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl