szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

mat1W dniach 26 kwietnia oraz 15 maja grupa uczennic z klasy 2b Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych naszej szkoły, brała udział w zajęciach na uczelni wyższej z zakresu analizy matematycznej. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr 9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Uczennice po raz pierwszy mogły podziwiać najnowszy budynek, przy ul. Pigonia, który zrobił na nich ogromne wrażenie swoją przestronnością i nowoczesnością.

mat2Oba spotkania poprowadził pan dr Piotr Pusz, zaś tematyka wykładów obejmowała podstawowe wiadomości z zakresu analizy matematycznej, w głównej mierze dotyczyła funkcji kwadratowej. Uczennice mogły nabyć umiejętności dotyczące rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych z jedną niewiadomą, szkicowania wykresów funkcji kwadratowych, interpretowania współczynników występujących we wzorze tej funkcji w postaci kanonicznej, ogólnej i iloczynowej.
Ponadto uczennice zakosztowały atmosfery uniwersyteckiej, co być może zaowocuje w przyszłości chęcią podjęcia przez nie studiów wyższych.


Agnieszka Pomykała

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl