szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

zal5W miesiącach kwiecień i maj, uczniowie naszego Technikum kształcący się w zawodzie technik żywienia, uczestniczyli w zajęciach z chemii żywności na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie nr.9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

zal1Spotkania rozpoczęły się wykładem nt.: „Związki organiczne w żywności” przeprowadzonym przez Panią dr hab. inż. prof. UR Małgorzatę Dżugan oraz Panią dr Annę Pasternakiewicz. Uczniom zostały przedstawione związki organiczne zawarte w substancjach odżywczych, omówiono ich rolę w organizmie człowieka, podano źródła pochodzenia i zobrazowano metody wykrywania tych substancji w produktach żywnościowych. Uczniów bardzo zainteresował również wykład nt. substancji nieodżywczych w żywności, źródeł skażenia żywności i skutków spożycia substancji toksycznych.
zal2Podczas kolejnych pięciu wyjazdów na Uniwersytet uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych w profesjonalnie i nowocześnie wyposażonym laboratorium chemicznym. Mieli możliwość samodzielnie wykonać wiele doświadczeń, pracować ze sprzętem laboratoryjnym i poznać techniki analizy chemicznej, które zastosowali m.in. do:
•badania zawartości azotanów i azotynów w różnych wędlinach,
•analizy zawartości witaminy C w produktach surowych i po ich obróbce,
•badania zawartości jonów tiocyjanianowych w wybranych warzywach surowych i po obróbce cieplnej,
•analizy zawartości soli kuchennej w produktach żywnościowych,
•wykrywania skrobi, białka i cukrów redukujących w żywności.
zal3Podczas przeprowadzania badań uczniowie kształtowali umiejętność stosowania technik laboratoryjnych takich jak: miareczkowanie, filtracja, strącanie osadu i jego sedymentacja, pomiar absorbancji za pomocą spektrofotometru.
Uczniowie zwiedzili również linię technologiczną przetwarzania mleka w Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym. Mogli tu zobaczyć profesjonalną aparaturę do procesów analizy jakości mleka, jego pasteryzacji i przetwarzania, o których wcześniej uczyli się tylko w teorii z podręczników szkolnych.
zal6Udział w zajęciach z chemii żywności uświadomił młodzieży przygotowującej się do zawodu technik żywienia, jak bardzo ważną rolę w uzyskaniu dobrego produktu spożywczego pełnią procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w żywności od etapu jej produkcji, przez magazynowanie, obróbkę wstępną po przetworzenie termiczne i wykończenie potrawy. zal7Większa świadomość i rozumienie tych procesów być może zainspiruje młodzież do dalszego samodzielnego poszukiwania powiązań chemii i gastronomii np. poprzez odkrywanie tajników rozwijającej się nowej dziedziny jaką jest kuchnia molekularna.
Anna Smotryś

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl