szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

car11W dniach 08.04-09.04.2017r. 12 uczniów z klas Technikum i ZSZ brało udział w kursie carving w ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, który realizowany jest przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Celem kursu było podniesie kwalifikacji zawodowych młodzieży, rozwój dodatkowych umiejętności praktycznych.

car12PROGRAM KURSU:
Zasady BHP.
Zarys historii carvingu.
Prezentacja sprzętu. Omówienie zasad i style carvingu.
car7Podstawowe cięcia i techniki rzeźbienia.
Możliwości wykorzystania warzyw sezonowych w dekorowaniu.
Możliwości wykorzystania owoców sezonowych w dekorowaniu.
car9Sposoby przechowywania wyrzeźbionych warzyw i owoców.
Omówienie rzeźb 3D.
car10Zajęcia praktyczne.
Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie. Zespół Szkół w Sokołowie Młp. stawia na fachowców.

Anna Kolanocar8

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl