szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

P1000940W dniach 17, 24, 30 i 31 marca grupa uczniów z klasy I Technikum Informatycznego naszej szkoły, brała udział w zajęciach na uczelni wyższej z zakresu nanotechnologii w ramach projektu Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych. Zajęcia odbywały się na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii. 

P1000927W trakcie zajęć uczniowie pod opieką dr Dariusza Płocha, obejrzeli laboratoria i urządzenia do badania nanomateriałów, zapoznawali się z najnowocześniejszym i specjalistycznym sprzętem z tej dziedziny a przede wszystkim mieli okazję pracować na takich urządzeniach jak np. mikroskop sił atomowych AFM czy skaningowy mikroskop elektronowy SEM itp.P1000917 Uczniowie badali próbki różnych materiałów, układów scalonych, materiałów organicznych i nieorganicznych pod mikroskopem elektronowym, obserwowali ich strukturę i wykonywali pomiary. P1000921Wyjazdy te uświadomiły uczniom związki nauki z przemysłem, gdyż Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z firmami wytwarzającymi sprzęt lotniczy, a także spowodowały, iż uczniowie zobaczyli praktyczne wykorzystanie wiedzy naukowej.P1000918 Ponadto zakosztowali atmosfery uniwersyteckiej (wykład, obcowanie z autorytetami naukowymi ), co być może zaowocuje w przyszłości chęcią podjęcia studiów wyższych.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl