szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

f3Fizyka to nie tylko teorie i suche wzory. Dzisiaj nauka ta znajduje zastosowanie w naprawdę wielu różnorodnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska. W odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie, uczelnie wyższe oferują szeroki wachlarz specjalizacji, na których fizyka naucza jest właśnie pod kątem wykorzystania jej w jednej z tych dziedzin. W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do kontynuowania w przyszłości nauki na studiach matematyczno-przyrodniczych i rozwijania ich zainteresowań fizyką i matematyką, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Szkoła profesjonalnych kompetencji”, w ubiegły piątek (17.03.2017 r.) odbył się pierwszy (z pięciu zaplanowanych w tej edycji) wyjazd naukowy na Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.

f2Na spotkanie z fizyką, prowadzone przez pana dr Krzysztofa Kucaba, udała się grupa uczniów z 2 i 3 klasy technikum informatycznego. Zajęcia odbywały się w nowoczesnym budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego wnętrze zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu. Zajęcia były podzielone na dwie części. W pierwszej uczniowie wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanym przez pana dr. K. Kucaba wykładzie z podstaw elektrotechniki i elektroniki. Rozpoczął się on od wyjaśnienia na konkretnych przykładach, jak istotna dla przyszłych studentów kierunków technicznych (w tym oczywiście informatyki) jest znajomość i zrozumienie fizyki i matematyki. W dalszej części wykładu uczestnikom zostały przedstawione w bardzo prosty i przejrzysty sposób, często zobrazowane praktycznymi przykładami, wiadomości związane m.in. z takimi zagadnieniami jak ładunki elektryczne, elektryzowanie się ciał, oddziaływania elektromagnetyczne, siła Coulomba, ruch ładunków w polu elektrycznym, zasada działania oscyloskopu, kondensatory i ich zastosowanie. Wykład zakończył się zaprezentowaniem metod obliczania niepewności pomiarowych (odchylenie standardowe, pochodna logarytmiczna) oraz podstawami tworzenia wykresów na podstawie wyników pomiarów i odpowiadającym im niepewnościach. f5f1Było to preludium do drugiej części spotkania z fizyką, którą były zajęcia doświadczalne na pracowni fizycznej. Tam uczestnicy po zapoznaniu się z regulaminem i obowiązującymi zasadami BHiP, przystąpili do pracy w grupach nad przygotowanymi zagadnieniami doświadczalnymi. Ich zadaniem był pomiar oporu omowego za pomocą mostka Wheatstone’a oraz wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa metodą kompensacji. Możliwość budowania złożonych obwodów elektrycznych z wykorzystaniem ciekawych elementów, sprawiły niezmierną frajdę uczniom i początkowa nieśmiałość przerodziła się w twórczą zabawę, która z każdą chwilą zwiększała ciekawość i zainteresowanie realizowanym zadaniem. f4Zwieńczeniem działań na pracowni było opracowanie (metodami poznanymi wcześniej na wykładzie) wyników pomiarów uzyskanych podczas eksperymentów. Okazało się, że nasi uczniowie poradzili sobie z ćwiczeniami doświadczalnymi wyśmienicie, czego dowodem było to, że uzyskane przez nich wyniki pokryły się z zamierzonymi.
Na tym zakończyło się pierwsze spotkanie z fizyką na Uniwersytecie Rzeszowski. Uczestnicy jeszcze długo w drodze powrotnej do domu emocjonalnie wspominali wydarzenia których byli uczestnikami. Następne wyjazdy już w najbliższy czwartek i piątek.
Nowak Tomasz

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl