szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty

karieraW ramach projektu ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”  uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Informatycznego mogą wziąć udział w płatnych stażach zawodowych na wakacjach w miesiącu lipiec lub sierpień. Uczniowie za staż w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie) otrzymają stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł. Młodzieży zostaną zwrócone koszty dojazdu na staż. Uczniowie chętni do odbycia stażu proszeni są o zgłoszenie się do Pani Wicedyrektor Anny Kolano.
Do głównych korzyści dla ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:
-ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej,


-możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
-sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
-pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
-nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy,
-udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

 

Szczęśliwy numerek:

Projekty:

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl