szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
Wnioski on-line

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie organizowanym przez Grupę Energa i Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica.
Tematem pracy konkursowej jest „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Konkursowa praca ma być swoistą strategią, opisującą założenia rozwoju e-mobilności.

Referat powinien wskazywać, jak – w najbardziej efektowny sposób – wykorzystać w naszej gminie pojazdy elektryczne w perspektywie 2030 roku, oraz powinien zawierać ocenę wpływu rozwoju e-mobilności na:
• środowisko naturalne,
• system elektroenergetyczny
• zmianę świadomości, zachowań oraz oczekiwań użytkowników pojazdów.

Do konkursu mogą przystąpić zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.
Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap 1 polega na przygotowaniu przez zespół pracy pisemnej pt. „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”, którą do 15 marca 2017 roku nauczyciel (Opiekun Zespołu) powinien przesłać drogą internetową do organizatora konkursu.
Zespoły, które zostaną zakwalifikowane do Etapu 2, czyli do finału, który odbędzie się 21 kwietnia 2017 r., będą udzielały odpowiedzi na pytania zadawane przez członków jury oraz pozostałe drużyny. Ocenie podlegać będzie zarówno celność i merytoryka zadawanych pytań, jak i poprawność oraz forma udzielanych odpowiedzi.
Trzy najlepsze zespoły wyłonione podczas finału oraz ich opiekunowie zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a szkoły, które będą reprezentowali, otrzymają nagrody pieniężne. Łączna suma nagród dla trzech nagrodzonych szkół to 25 000 zł. Oprócz tego wszyscy uczestnicy finału zostaną zaproszeni na wycieczkę edukacyjną, która odbędzie się w dniu poprzedzającym finał.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie energiamlodych.pl

Tomasz Nowak

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl