szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

konkurs nbpNarodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną " Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?
Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Praca nadesłana przez ucznia na konkurs musi:
1. zostać przygotowana w języku polskim,
2. jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
3. średnia liczba znaków na stronę to minimum 1200 (bez spacji), rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, typu Times New Roman lub Arial;
4. zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
5. być zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia ewentualnych zbieżności z innymi dostępnymi tekstami.
Termin zgłoszeń upływa 16 października 2016 r.
Autorom najlepszych prac Kapituła Konkursu na pracę pisemną przyzna nagrody:
- za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
- za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
- za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
- trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Regulamin dostępny na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2016

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl