szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19 Rekrutacja - Wnioski

dolina22 marca w naszym centrum multimedialnym odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Rybką Dyrektorem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. W czasie spotkania nasi uczniowie poznali ideę utworzenia i funkcjonowania Doliny Lotniczej, a także perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dowiedzieli się jak projektować swoją ścieżkę edukacyjną, aby w przyszłości móc szukać zatrudnienia np. w przemyśle lotniczym, który bardzo prężnie rozwija się na podkarpaciu, oferując wiele miejsc pracy. 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” to pierwszy, unikatowy klaster high-tech w Polsce. Zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, znanego od kilkudziesięciu lat z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Obecnie na Podkarpaciu koncentruje się około 90% krajowej produkcji przemysłu lotniczego. Cele strategiczne, to m.in. projektowanie, wytwarzanie i serwis samolotów oraz części do samolotów, wytwarzanie urządzeń wspomagających lotnictwo oraz usługi powiązane z lotnictwem jak elektronika, działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie przemysłu lotniczego, szkolenie kadr dla lotnictwa, wspólna realizacja projektów innowacyjnych, wsparcie rozwoju branży i lobbing na jej rzecz. Klaster podejmuje wiele działań, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców czy tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w regionie to tylko niektóre z licznych działań klastra. Dolina Lotnicza poprzez swoje działania dąży do dynamicznego rozwoju regionu, zwiększenia liczby miejsc pracy oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Głównym celem „Doliny Lotniczej” jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.

Magdalena Gajerska-Kozak

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl