szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
Wnioski on-line

dps17 czerwca 2015 roku uczniowie klasy I i II LO wzięli udział w wykładach zorganizowanych przez przedstawicieli SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.Podczas spotkania najpierw zabrała głos p. mgr Jolanta Tomczyk-Fila, która pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. organizacji promocji i kontraktowania świadczeń, omawiając realizację projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Zakres tematyczny tego projektu to „Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych”.

receProjekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a współfinansowany jest ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Do nadrzędnych priorytetów tego przedsięwzięcia należy również edukacja polegająca na zwiększeniu świadomości młodzieży na temat problemów wieku podeszłego, głównie związanych z otępieniami i chorobą Alzheimera.
Kolejną osobą, która wzięła udział w wykładach była p. mgr Bernadetta Smycz, pielęgniarka ZOL, która omówiła temat związany z promocją zdrowia psychicznego. Następnie p. mgr Teresa Wiktor scharakteryzowała choroby otępienne i chorobę Alzheimera w ujęciu neurologopedycznym. Problematyka chorób otępiennych jest trudna dla młodzieży, ale właściwie to ludzie młodzi są najbardziej wrażliwi i skłonni do pomagania innym. Sygnalizowanie tego problemu i propagowanie wiedzy na temat choroby Alzheimera to potrzeba czasu, w którym żyjemy.
Renata Kotula

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl