szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
Wnioski on-line

W roku szkolnym 2014/2015 zainteresowani uczniowie podczas dodatkowych zajęć z języka polskiego brali udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, dotyczącym specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Koordynatorem projektu w szkole jest Edyta Dolecka-Rychel. Cele ogólne Metody Ortograffiti to m.in.: płynne czytanie, zwłaszcza w zakresie: techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu, postępy w pisaniu  w zakresie: poprawności ortograficznej, poziomu graficznego pisma, rozwój sprawności językowej w zakresie: form wypowiedzi pisemnej, konstruowania wypowiedzi ustnej.


Im wyższy etap edukacji, tym bardziej nie¬zbędna okazuje się umiejętność czytania ze zrozumieniem. Konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, a także wyszuki¬wania, porównywania, analizy i interpreta¬cji obszernych często tekstów powoduje, że umiejętność tę trzeba kształcić i doskonalić. Dotyczy to również pisemnego opracowania zgromadzonych materiałów, wyników ob¬serwacji, doświadczeń itp. oraz twórczego pisania. Są to kluczowe kompetencje w dzi¬siejszym społeczeństwie, w którym pierwszo¬planową rolę odgrywa przepływ informacji. Dlatego w metodzie Ortograffiti kształcenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu ma kapitalne znaczenie. Metoda Ortograffiti jest w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego – odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym. Zależnie od etapu edukacji, zmienia swoją specyfikę, dostosowując się do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb uczniów. W myśl potwierdzonej naukowo zasady, że nigdy nie jest za późno na pracę nad trud¬nościami, Metoda Ortograffiti stwarza szansę uczniom szkół ponad¬gimnazjalnych, którym nie udzielono adekwatnej pomocy na wcześniejszych etapach edukacji, bądź których trudności mają charakter uporczywy i nasilony.  
Edyta Dolecka – Rychel

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl