szybki kontakt:ikona telefonu      ikona koperty
COVID-19

0428 w5Dnia 28 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. honorowy patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski. W spotkaniu podczas, którego odbył się finał konkursu udział wzięli: Wicestarosta p. Marek Sitarz, p. Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego, dr inż. Zygmunt Niechoda przedstawiciela PKN, mgr inż. Paweł Górski, p. Dyrektor Antoni Kula, p. Wicedyrektor Anna Kolano, p. Renata Woś, p. Maria Zawada, oraz przedstawiciele i młodzież ze szkół, które brały udział w konkursie:

0428 w1Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, ZSP nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego  w Stalowej Woli, Zespół Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, ZS w Sokołowie Młp., Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku, Zespół Szkół  Technicznych w Strzyżowie, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie , Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki w Kamieniu. 0428 w2W etapie wojewódzkim udział wzięło 40 uczniów, którzy wcześniej uzyskali czołowe miejsca w etapach szkolnych w naszym województwie. Podczas finału wojewódzkiego uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym wygłoszonego przez dr inż. Zygmunta Niechodę przedstawiciela PKN.
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej:
I miejsce – Piotr Fołta Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
II miejsce – Elżbieta Łysiak Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie
III miejsce - Jarosław Partyka Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
Wyróżnienie – Joanna Jaworek Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
Wyróżnienie – Aneta Andreasik Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
Wyróżnienie – Karolina Bielak Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
Wyróżnienie - Filip Bzduń Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki w Kamieniu
Wyróżnienie – Adam Jakielaszek Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
Wyróżnienie – Katarzyna Bury Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie
0428 w3Celem konkursu było:
-zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego,
-zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami o normalizacji,
-rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej),
-uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.
Młodzież kształcąca się w Liceach, Technikach i ZSZ o różnych profilach jak najwcześniej powinna rozwijać swoją wiedzę z zakresu normalizacji. 0428 w4W ten sposób przygotuje się do właściwego traktowania treści  norm, odczytywania i interpretowania ich zapisów. Wychodząc ze szkoły na rynek pracy młodzież będzie miała szeroki kontakt z normalizacją w przedsiębiorstwach lub instytucjach. Normalizacja sprzyja bowiem rozwojowi kreatywności i innowacyjności, ale także wpływa na kształtowanie postaw obywatelskich oraz konsumenckich. W konsekwencji znajomość ekonomicznego, technicznego i społecznego znaczenia normalizacji staje się ważna nie tylko dla przyszłych pracodawców, pracowników i konsumentów, ale i dla całej gospodarki.
0428 w6Poprzez udział w konkursie młodzież poszerzyła wiedzę z zakresu normalizacji i działalności PKN. Dzięki temu wiadomości wdrażane w procesie kształcenia przełożą się na rozwój świadomości potencjalnych (przyszłych) przedsiębiorców i pracowników. 0428 w7Zagadnienia ujęte w normach mają swój odpowiednik w życiu codziennym, dlatego też różnego rodzaju działania popularyzujące tę wiedzę i dające odniesienie do rzeczywistych sytuacji są potrzebne. Wiedza z zakresu normalizacji wdrażana w procesie kształcenia przełoży się na rozwój świadomości potencjalnych przedsiębiorców i pracodawców.   
Zagadnienia odnoszące się do używania norm  powinny być kształtowane we wczesnych etapach  kształcenia, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, która się kształci w Liceum, Technikum i ZSZ. Uczniowie uzyskując tytuł  technika w danym zawodzie i wychodząc po ukończeniu szkoły na rynek pracy muszą mieć ukształtowaną świadomość ważności norm i korzyści wynikających z ich stosowania.   

Organizatorzy etapu wojewódzkiego: Anna Kolano, Renata Woś, Maria Zawada

logoset EFS, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Przejdź na zawodostwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
tel/fax: 17 7729 009
e-mail: zssokolow@wp.pl